luctus - psychosociální péče o pozůstalé    

logo
logo

        +420 728 386 076      |      info@luctus.cz      |       

„Život je jednosměrná cesta, jež se s jistotou pohybuje směrem ke svému závěru.“

(Rodney Smith)

Vzdělávací kurzy

Aktuální nabídka akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky v pomáhajících profesích.Sebevražda a sebevražedné jednání klienta
(akreditace MPSV, 2017/0258-PC/SP)
vzdělávací kurz

Aktuální termín:
23. - 24. 5. 2019

Lektor:
Mgr. Martin Pešek

Cílová skupina:
vzdělávací kurz je určen pracovníkům v pomáhajících profesích a také studentům těchto oborů

Anotace:
Problematika sebevražedného chování je jednou z důležitých oblastí, která by měla stát v popředí zájmu všech pracovníků působících v pomáhajících profesích. Na základě výsledků výzkumů, které tento fenomén mapovaly, můžeme konstatovat, že se sebevražedné jednání klientů týká s přibývající délkou praxe takřka všech pracovníků v přímé péči. Účastníci kurzu se seznámí teoreticky i prakticky v modelových situacích s postupy, jak správně vyhodnocovat riziko sebevraždy a jak efektivně komunikovat s klienty, kteří jsou sebevražednými myšlenkami ohroženi. Dozví se základní informace z oboru suicidologie a rovněž budou sdílet své vlastní poznatky a zkušenosti z praxe. Pro kvalitní poskytování služeb je nezbytné, aby pracovníci disponovali určitou jistotou v otázkách smrti a umírání. Proto bude účastníkům nabídnut potřebný čas zabývat se těmito tématy s důrazem na vlastní postoj k sebevraždě. Bohužel ne všem klientům, kteří zvažují dobrovolný odchod ze života, můžeme pomoci. Absolventi kurzu budou lépe připraveni čelit realitě dokonané sebevraždy klienta, neboť prostor bude věnován také tomuto opomíjenému tématu a strategiím, které mohou pracovníkům pomoci se s takovouto náročnou situací v praxi vyrovnat.

stáhnout podrobné informace o kurzu
stáhnout přehledový článek

závazná přihláškaprezentace

Úmrtí klienta a jeho dopad na pracovníky
(akreditace MPSV, A2018/0155-SP/PC)
vzdělávací kurz

Aktuální termín:
podzim 2019

Lektor:
Mgr. Martin Pešek

Cílová skupina:
vzdělávací kurz je určen pracovníkům v pomáhajících profesích a také studentům těchto oborů

Anotace:
Většina pracovníků v pomáhajících profesích se v nějakém bodě své kariéry setká s úmrtím klienta. Může se tak stát v různých podobách – přes záměrnou sebevraždu, předávkování nebo dopravní nehodu po dlouhodobě se zhoršující zdravotní stav. V rámci některých zdravotnických zařízení nebo zařízeních poskytujících sociální služby je výskyt tohoto jevu samozřejmě pravděpodobnější. Zkušenost s úmrtím klienta je nevyhnutelná např. v oblasti paliativní péče nebo tam, kde pracovníci přicházejí do kontaktu s rizikovými skupinami klientů např. s lidmi s onemocněním HIV/AIDS, osobami bez domova, drogově závislými apod. Pomáhající pracovníci nejsou imunní vůči faktu stát se pozůstalými než kdokoliv jiný. Průběh zármutku bude do značené míry záviset na přístupu kolegů, supervizora a vedení organizace jako takové. Tyto proměnné mohou ovlivnit jak pozitivní, tak negativní zpracování události. Účastníci kurzu získají základní informace o tom, jak zvládat situaci úmrtí klienta na pracovišti a jak se na individuální rovině se ztrátou vyrovnat. Neoddělitelnou součástí kurzu je nabídka bezpečného prostoru pro vzájemné sdílení vlastních zkušeností s tímto tématem.

stáhnout podrobné informace o kurzu

závazná přihláška


 

copyright © 2014 - 2019 www.luctus.cz, all rights reserved | mapa stránek | nahoru ▲