luctus - psychosociální péče o pozůstalé    

logo
logo

        +420 728 386 076      |      info@luctus.cz      |       

„V opravdovém utrpení je často poslední a největší příležitost daná člověku k nalezení smyslu života.“

(Viktor E. Frankl)

Knihovna

Seznam útěšné a odborné literatury zabývající se smrtí a umíráním a dalšími existenciálními tématy.


kniha

Šmahelová, Helena: Cesty ze zármutku. Praha: Československý spisovatel, 1989.

Do tohoto svazku byly zařazeny tři úspěšné novely, které bez ohledu na dobu vzniku a rozdíly v uměleckém ztvárnění námětu mají výrazný společný rys. Helena Šmahelová v nich zachycuje odvěké téma střetnutí člověka se smrtí. Autorku přitom zajímá konkrétní reakce lidí v nepříznivé situaci. Soustřeďuje se proto, tak jako v převážné většině své tvorby, na obraz lidského nitra. V první próze zůstává tato sonda do psychiky kolektivního hrdiny skryta, přesto je základem stavby celého textu, jenž líčí zrod lidové legendy - útěchy v žalu ze zbytečně zmařeného mladého života. Ve druhé novele, stylizované jako osobní zpověď, hledá cestu ze zármutku právě ovdovělý muž. V závěrečném příběhu se vypráví o nejednoduché cestě ze samoty a vylučnosti, o milostném vztahu dvou tělesně postižených lidí. Stejně jako v obou předchozích novelách, i zde autorka vyjadřuje svou hlubokou víru v život a jeho dary.
kniha

Špatenková, Naděžda: Poradenství pro pozůstalé. Praha: Grada, 2012.

Co říci někomu, kdo právě ztratil milovaného člověka? Jak poradit matce, které zemřelo dítě? Jakou podporu poskytnout lidem, kteří při tragickém neštěstí přišli o někoho ze svých blízkých? Fráze plné planých útěch mohou spíš uškodit než pomoci. Jak ale opravdu pozůstalým podat pomocnou ruku? Právě takovými otázkami se zabývá druhé vydání této publikace. Autorka čtenářům předkládá informace o tom, co vlastně zármutek obnáší a jak zpravidla truchlení probíhá, ale také se do hloubky zabývá úlohou poradce v této obtížné životní situaci. Jakkoli je kniha určena především psychologům či psychoterapeutům, přináší důležité informace i pro laiky, kteří by chtěli truchlícímu pomoci.


kniha

Špatenková, Naděžda: O posledních věcech člověka: Vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galén, 2014.

Umírání, smrt, pohřbívání a truchlení představují hluboká lidská témata, která je možné pojímat z různých hledisek. Autoři postihují danou problematiku komplexně: od fáze pre finem přes fázi in finem až po fázi post finem, která zahrnuje péči o mrtvé tělo, pohřební rituály a doprovázení pozůstalých. Publikace terminologicky vymezuje základní thanatologické pojmy, popisuje potřeby umírajících i pozůstalých, a také společenské představy o důstojné i nedůstojné smrti. Je pojednáno o infamii sebevrahů, poradenství pro pozůstalé, pohřebních a smutečních rituálech i o thanatopraktickém zaopatření mrtvého těla. Nejsou opomenuta ani témata dědictví a projektování obřadních síní či hřbitovů. Monografie předkládá argumenty a relevantní informace vztahující se k posledním věcem člověka.

kniha

Tolstoj, Lev N.: Dvě smrti: Příběh koně, Smrt Ivana Iljiče. Praha: Havran, 2003.

Strhující příběh závodního koně, jenž prožije hvězdný život plný obdivu a slávy, aby se ve stáří dočkal zapomenutí a pohrdání, je jen paralelou k osudu lidí, kteří podlehnou během svého života klamnému zdání, že úspěch a obdiv jsou trvalými životními hodnotami, jimiž nemůže nic otřást. Autor, ruský klasik a zakladatel filosofie hlásající mj. zásadu lásky k bližnímu a nutnost nepřetržitého mravního sebezdokonalování, tak vytvořil obdivuhodný obraz osudu, který může potkat každého z nás. K novele je připojena tematicky příbuzná povídka Smrt Ivana Iljiče, považovaná za Tolstého mistrovskou drobnou prózu.kniha

Ware, Bronnie: Čeho před smrtí nejvíce litujeme. Praha: Portál, 2012.

Kniha čerpá z osobní zkušenosti autorky, která několik let působila v paliativní péči. Setkání s lidmi, jimž perspektiva blízké smrti naléhavě otevřela palčivá osobní témata a možná trochu pozapomenuté hodnoty, proměnila i její vlastní život. Rozhovory s umírajícími naznačily několik hlavních směrů lítosti – kéž bych měl odvahu žít opravdu podle sebe, ne podle očekávání druhých, kéž bych tolik nepracoval, kéž bych měl odvahu vyjádřit své city, kéž bych si udržel vztahy se svými přáteli, kéž bych si dovolil být šťastnější. Příběhy lidí loučících se se životem se prolínají s osobním příběhem autorky, hledající pozitivní smysl plného prožívání přítomnosti při stejně plném vědomí vlastní konečnosti. Bronnie Ware je australskou písničkářkou, prošla řadou zaměstnání, několik let se věnovala paliativní péči. Původní anglické vydání knihy Čeho před smrtí nejvíce litujeme (The Top Five Regrets of the Dying) se stalo světovým bestsellerem.
kniha

Yalom, Irvin D.: Léčba Schopenhauerem. Praha: Portál, 2010.

V době, kdy konfrontace s tématem smrti přiměje významného psychiatra Hertzfelda zamýšlet se nad smyslem svého životního povolání, naváže znovu kontakt s Philipem, atraktivním a arogantním člověkem závislým na sexu, kterého léčil před patnácti lety. Filozof Philip nyní studuje, aby se stal sám terapeutem. Hertzfeld mu má poskytnout supervizní hodiny potřebné k dosažení titulu - ovšem pouze za předpokladu, že se Philip nejprve zúčastní Hertzfeldovy skupinové terapie, během níž by pracoval na svých vztazích. Shodou okolností se však ukáže, že Pam, další členka terapeutické skupiny, je jednou z Philipových obětí před mnoha lety - a dodnes je touto zkušeností traumatizovaná. Konfrontace s touto situací z minulosti přivede členy terapeutické skupiny k nečekané účasti a k nebývalým změnám v jejich životě…Yalom zde rozehrává skutečný příběh ze života filozofa Artura Schopenhauera (který je Philipovým osobním guru, alter ego a inspirací) do podoby čtivého románu, spojujícího pohled do prostředí skupinové terapie s vlivem Schopenhauerových myšlenek na současnou filozofii. Knihu uvítají čtenáři se zájmem o populární psychologii a psychoterapii i odborníci pomáhajících profesí a jejich klienti.
kniha

Yalom, Irvin D.: Pohled do slunce: O překonávání strachu ze smrti. Praha: Portál, 2008.

Ranou, kterou ve své osmé beletristické knize psychoterapeut I. D. Yalom otevírá, a která každého z nás po celý život provází, je vědomí vlastní smrtelnosti. A protože nejsme s to žít s pohledem upřeným přímo do slunce tohoto poznání, pomocí nejrůznějších psychických mechanismů se tomuto drtivému vědomí snažíme uniknout. Přes všechnu snahu však na ně stále narážíme, a to zvláště tehdy, kdy se nám zdá, že jsme se pojistili zvenčí, ať skrze majetek, pocit úspěchu, nebo krátkodobé smyslové uspokojení. Mnohé psychické nemoci mají svůj původ právě v úzkosti ze smrti. V knize se setkáme se slavnými postavami filozofie a literatury, text je protkán příklady z Yalomovy praxe.


◀ předchozí     1 | 2 | 3 | 4 | 5     další ▶


 

copyright © 2014 - 2022 www.luctus.cz, all rights reserved | mapa stránek | nahoru ▲