luctus - psychosociální péče o pozůstalé    

logo
logo

        +420 728 386 076      |      info@luctus.cz      |       

„V opravdovém utrpení je často poslední a největší příležitost daná člověku k nalezení smyslu života.“

(Viktor E. Frankl)

Knihovna

Seznam útěšné a odborné literatury zabývající se smrtí a umíráním a dalšími existenciálními tématy.


kniha

Kastová, Verena: Truchlení: Fáze a šance psychického procesu. Praha: Portál, 2015.

Autorka ve své knize vychází z klinické zkušenosti z práce s depresivními klienty, kteří až příliš nedostatečně prožili okamžiky ztráty. Truchlení je podle Vereny Kastové téma, které bývá málo zpracováváno, uvážíme-li dopad, který má pro naše psychické zdraví. Naše sebevědomí a sebeobraz vycházejí podstatnou měrou z našich vztahů k druhým lidem. Smrtí blízkého člověka proto dochází k otřesení našeho sebeobrazu i obrazu okolního světa. Truchlení představuje emoční proces, díky němuž se můžeme se zemřelým rozloučit, můžeme zpracovat problémy zaniklého vztahu a můžeme integrovat tolik z jedinečných vlastností našeho protějšku, jež nám umožní žít s novým porozuměním sobě i okolnímu světu.


kniha

Kohnerová, Nancy: Když dítě zemře. Praha: Triton, 2013.

Počátek nového života může znamenat i jeho konec… Tato tragická, zarážející skutečnost je šokující a nepochopitelná pro rodiče, kteří ztratili dítě v pozdním stadiu těhotenství nebo krátce po narození. Jsou jich tisíce ročně, přesto má každá rodičovská dvojice ve svém zármutku pocit osamocenosti. Jejich zkušenosti, doložené osobními výpověďmi a úryvky ze stovek dopisů a rozhovorů, tvoří podstatu knihy. Rodiče sami hovoří o tom, jaké události provázely smrt jejich dítěte, jaké při tom měli pocity, co jim pomohlo a jak si pomohli sami. Kniha s porozuměním a soucitem pomáhá čtenářům pochopit, co pro rodiče znamená ztráta dítěte a co je podstatou jejich zármutku. Rodičům, kteří přišli o dítě, nabízí útěchu a podporu. Odborníkům pečujícím o tyto lidi pak umožňuje vhled do situace.

kniha

Křivohlavý, Jaro: Mít pro co žít. Praha: Návrat domů, 1994.

V životě se dostáváme do přerůzných situací. Tušíme, že existuje něco jako smysluplnost života a že to je zřejmě důležité. Podvědomě chápeme, že na správném zodpovězení této otázky záleží, jestli se náš život povede nebo nepovede, zda bude šťastný a radostný, nebo právě naopak nešťastný až zoufalý. Jsme si vědomi toho, že život dostáváme jako možnost a záleží na nás, co z toho, co nám bylo dáno, vytvoříme. Platí to pro mladé stejně jako pro starší, pro zdravé stejně jako pro nemocné. Tato kniha je určena těm, kteří prožívají přerůzný druh těžkostí, i těm, kteří touží žít plnějším, hlubším a smyslupnějším životem a zdá se jim, že to zatím není „ono“.kniha

Křivohlavý, Jaro: Poslední úsek cesty. Praha: Návrat domů, 1995.

V knize, která pojednává o problémech souvisejících se smrtí, se spojili psycholog a teolog proto, aby se pokusili najít vyvážený vztah k umírajícímu člověku. Publikace přináší řadu postřehů, rad a námětů z oblasti praktické a duchovní péče o umírající. Autoři přirovnávají život k cestě. Stejně jako ona má svůj začátek a cíl, život začíná narozením a končí smrtí. Během cesty člověk prožívá mnohé strasti a radosti a nejinak je tomu při té závěrečné fázi. Kniha je určena zejména pro pečující, kteří na sebe převzali nelehký úkol péče o umírající. Kniha informuje o fyziologických i emočních změnách umírajících, radí, jak vést (duchovní) rozhovory s umírajícími. V závěru je uveden pohled na umírání a smrt z biblického hlediska.


kniha

Kubíčková, Naděžda: Zármutek a pomoc pozůstalým. Praha: ISV nakladatelství, 2001.

Průkopnická kniha Naděždy Kubíčkové je určena především lidem, kteří se při výkonu svého povolání mohou setkat s pozůstalými. Jsou to zejména pracovníci krizových center, linek důvěry, azylových domů, církevních zařízení, sociální pracovníci, psychologové, lékaři, zdravotnický personál, pracovníci hospice, ale i pedagogové, vychovatelé a s tudenti směrující do tzv. pomáhajících profesí. Kniha může být velkým přínosem také laickým čtenářům, kteří prožívají stav truchlení po ztrátě někoho blízkého. Publikace je doplněna kasuistikami a výpověďmi pozůstalých, které byly získány při poradenských aktivitách autorky v průběhu několika posledních let.kniha

Kübler-Ross, Elisabeth: Lekce života: O tajemstvích lidského bytí. Brno: Jota, 2013.

V této své první knize, která pojednává výhradně o životě a jeho prožívání, spojila Elisabeth Kübler-Rossová síly s Davidem Kesslerem – společně nás provázejí řadou praktických i duchovních „životních lekcí“, které musíme zvládnout, abychom dokázali naplno a beze zbytku prožívat každý okamžik svého života. Za léta své práce s umírajícími autoři zjistili, že určité lekce a zkoušky se v lidských životech opakují stále znovu. Často bývá velmi obtížné úspěšně jimi projít – ale dokonce i jen snaha o to, abychom jim porozuměli, pro nás může být velkým přínosem a obohacením. Autoři této knihy ve čtrnácti srozumitelných kapitolách – od Lekce lásky až po Lekci štěstí – odhalují pravdu o našich obavách, nadějích, vztazích, ale především o velikosti a vznešenosti naší existence.

kniha

Kübler-Rossová, Elisabeth: Odpovědi na otázky o smrti a umírání. Praha: Tvorba s.r.o., 1995.

Po nesmírném úspěchu knihy „O smrti a umírání“ byla Elisabeth Kübler-Rossová zvána na stovky seminářů věnovaných péči o vážně nemocné pacienty. Na setkání s ní přicházeli lékaři, sestry, duchovní, sociální pracovníci, řidiči sanitek, pacienti i jejich příbuzní, ale také třeba pracovníci pohřebních ústavů. Knížka „Otázky a odpovědi o smrti a umírání“ je odpovědí na otázky, které autorka na těchto seminářích dostávala nejčastěji.

◀ předchozí     1 | 2 | 3 | 4 | 5     další ▶


 

copyright © 2014 - 2024 www.luctus.cz, all rights reserved | mapa stránek | nahoru ▲